Binance

Daj že mi lásku (Blaho Janko)

Es B7 Daj že mi lásku ja ti srdce dám, Es vrelé bozky ktoré dávaš nepoz nám., B7 daj že mi lásku v nej mám celý svet, As B F7 B chcem ti zase podarovať lásky kvet. B7 Es Pre teba srdiečko skryté mám, As B7 len tebe jedinej z lásky dám. As Es Hej, javor, javor, javor zelený, As B7 Es milej pod o kienkom sadený. Es B7 Daj že mi lásku ja ti srdce dám, Es vrelé bozky ktoré dávaš nepoz nám., B7 daj že mi lásku v nej mám celý svet, As B F7 B chcem ti zase podarovať lásky kvet. B7 Es Pre teba srdiečko skryté mám, As B7 len tebe jedinej z lásky dám. As Es Hej, javor, javor, javor zelený, As B7 Es milej pod o kienkom sadený. As Es Hej, javor, javor, javor zelený, As B7 Es milej pod o kienkom sadený.