Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Ešte raz sa obzrieť mám (Blaho Janko)

Am E7 Am Ešte sa raz obzrieť mám, E7 Am k tým zvolen ským záhradám, G Dm G7 Dm mám tam jedno pote šenie, G Am Dm E7 Am ešte raz naň zavo lám. E7 Am Ej vo lala, volala, E7 Am ružič ku mu dávala, G Dm G7 Dm keď sa oni rozlú čali, G Am Dm E7 Am priam tam ona skona la. E7 Am Pýta la sa mamka má, E7 Am kde mi Pán Boh dobre dá, G Dm G7 Dm v tom zvo lenskom cinto ríne, G Am Dm E7 Am tam mne môj dom vysta via.