Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Rodný môj kraj (Blaho Janko)

Am H7 E7 Am Spomí nam na svoju lásku vrelú, F C G7 C stále mám v srdci tú nádej smelú Dm G Hdim Am v diaľke, než sa nie kde stratím, Dm E7 H7 E E7 že sa k tej svojej lás ke ešte vrá tim. E A Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, E E7 A si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám. E A Sny mlado sti,časom sa rozplynú, E E7 E+ A však k tebe lásku úprimnú, ja na vždy mám. D Dm A Veď moje srdce vie,keď oklame ho svet, H7 E7 že zase k tebe len,vráti sa späť. E A Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, E E7 A E+ si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám.