Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Tváře slov (Olympic)

E F E Na dlažbě ulic slůvka noci vykvetou F E Auta je ráno svými koly vymetou A C Řekni mi, kdo z nás umí v jejich tvářích číst G B Dřív nežli den stačí otočit poslední list F C Kdo umí současně jít na tisíce míst G Kdo z nás E F E Kdo se ti nikdy nepodívá do očí E F E Kdo si to myslí, že si závrať času ochočí A C Kdo nevypráví vymyšlenou historku G B Kdo za každou větou tajně kreslí závorku F Kdo se potmě večer bojí na dvorku D Kdo z nás G C Zpívat mě nutí tváře slov G C Které vidím v ulicích plout G C Zpívat mě nutí tváře slov D Nade mnou Zpívat mě nutí tváře slov Které vidím v ulicích stát Zpívat mě nutí távře slov Chci je znát Kdo ti vždycky podá ruku pomocnou Kdo nemá strachem svou duši nemocnou Kdo nelituje, že měl rád tvou upřímnost Kdo by se rozdal a kdo nikdy neměl dost Kdo věří, že život je ten nejvzácnější skvost Kdo z nás?