V tebe slabý (Lámačské Chvály)

C G C F C G 1. V Tebe slabý silu má, Tebe silný chválu vzdá. Ami G C F C G C Ty si slávny Majster môj, Ty si Ježiš, lásky zdroj. C G C F C G Moje srdce pokoj má, keď sa o Teba opieram. Ami G C F C G C Zlomeného ducha mám, v Tebe plnosť nachádzam. F C G F C G Refrén.: Ježiš Kristus radca môj, Ty si Ježiš priateľ môj, Ami G C F C G C život svoj si za mňa dal, moju vinu zo mňa sňal. C G C F C G Ami G C F C G C Preto Ježiš Boh a Pán, ber si všetko, čo ja mám. Nepatrím viac sebe len, som cudzincom pre túto zem. C G C F C G Ami G C F C G C 2. Pod kríž Tvoj sa vraciam zas. Chcem tu počuť len Tvoj hlas, tu sa o mňa postaráš, rany krvou obmývaš. Tvoje srdce hrejivé, k svojej hrudi priviniem, naveky tak zostať chcem, si môj pastier Emanuel.