Ahmed (Barman Billy)

hmed, kam to dávaš ten jed? Ahmed, prečo trháš ten kvet? Ahmed, akú nádej má strom? Ahmed, že neľahne popolom? Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný. Ahmed, tak keď si vyhubil celý les, povedz, čo tie zvieratká majú teraz žrať? Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný. Nekonečný vesmír, farebný a pestrý, niektorím je tesný.