Binance

Pamiętasz niebo nad Hiszpanią (Skaldowie)

Pamiętasz dzień, gdy szedł ogień nad Hiszpanią? Pamiętasz dzień, gdy ci niebo zabrał wróg? Pamiętasz dzień, gdy ci słońce zabrał tu Gdy twe deptał kwiaty? Nie było więc i dla ciebie miejsca już Pamiętasz piach, pod nogami gorący ten piach? Kto teraz, kto tamte strony dziś zna? Dlatego wołam cię już Razem z wiosną na pola swe wróć Bo znów słońce i kwiat przyjdzie tu Słyszę, słyszę twój krzyk Pamiętasz świt nad twoim śladem? Pamiętasz świt jak ten, jak dziś? Pamiętasz dzień, gdy szła cisza przez Hiszpanię? Pamiętasz dzień, gdy ci niebo zabrał wróg? Pamiętasz dzień, gdy ci słońce zabrał tu Gdy twe deptał kwiaty? Lecz żaden ptak już nie przerwał ciszy twej Pamiętasz piach, tylko przykrył ciebie gorący piach? Kto teraz, kto tamte strony dziś zna? Dlatego wołam cię już Razem z wiosną na pola swe wróć Bo znów słońce i kwiat przyjdzie tu Słyszę, słyszę twój krzyk Pamiętasz świt nad twą Hiszpanią? Pamiętasz świt jak ten, jak dziś?