Hyeny Z Nebe (Cilek Aromali Kremali Biskuvi)

F#mi Hmi Auto na vodu, hyeny z nebe F#mi Hmi Auto na vodu, prosim tebe F#mi Hmi Auto na vodu, hyeny z nebe C# Auto na vodu, ... za pochodu V noci vylejzaj hyeny z vody V noci vylejzaj do hospody V noci vylejzaj hyeny z vody V noci vylejzaj ... do pohody