Binance

Po własnej stronie (Proletaryat)

Kiedy zostanie dany znak Kiedy zagłuszy myśli łopot flag Gdy nie wystarczy mądrych słów Gdy ciszę przerwie marsz tysiąca nóg Kiedy przemówi pierwszy dzwon Kiedy powstaną w górę lasy rąk Gdy przed wyborem będę stał Gdy czasu myśleć już nie będę miał Po własnej stanę stronie