Binance

Pokój z kulą w głowie (Proletaryat)

Patrz płonie dach nad światem Płoną dogmaty i idee Dla brata brat jest katem Płoną marzenia i nadzieje Pokój nam panowie Pokój z kulą w głowie Zapada noc nad światem To Bogów wojny znowu wezwał ktoś Krzyżowiec czy niewierny Zanim wyzionie ducha krzyknie w głos Pokój nam panowie Pokój z kulą w głowie