Binance

Evala (Azis)

Eto ti brat milion, eto ti Tsyal kamion... Eto ti brat milion, eto ti Tsyal kamion... Rezhesh, rezhesh kuklite... Rezhesh, rezhesh bulkite... Evala be brat mi, evala, evala na taz zhena... Evala be brat mi, evala, evala na taz kola... Eto i tsyal maybah, nali ti obeshtah... Eto i tsyal maybah, nali ti obeshtah... Rezhesh, rezhesh kuklite... Rezhesh, rezhesh bulkite... Evala be brat mi, evala, evala na taz zhena... Evala be brat mi, evala, evala na taz kola... Evala be brat mi, evala, evala na taz zhena... Evala be brat mi, evala, evala na taz kola...