What I Gotta Do (Cappella)

What I gotta do Gotta do What I gotta do Gotta do Deep down, deep, deep inside Deep down, deep, deep inside Deep down, deep, deep inside Stamp for the feeling of the brand new hype Deep down, deep, deep inside Deep down, deep, deep inside Deep down, deep, deep inside Stamp for the feeling of the brand new hype