Binance

Guaglione (Carosone Renato)

Staje sempe ccà, 'mpuntato ccà, 'mmiez'a 'sta via, nun mange cchiù nun duorme cchiù che pecundria! Guè picceri' che vene a dì 'sta gelusia? Tu vuo' suffrì, tu vuo' murì, chi to ffà fa'... Curre 'mbraccio addu mammà, nun fà 'o scemo piccerì'... dille tutta verità ca mammà te pò capì... E passe e spasse sott'a stu barcone, ma tu si' guaglione... Tu nun canusce 'e ffemmene, si' ancora accussì giovane! Tu si' guaglione!... Che t'ha miso 'ncapa? va' a ghiucà 'o pallone... Che vonno dì sti llacreme?... Vattè', nun mme fa' ridere! Curre 'mbraccio addu mammà, nun fa' 'o scemo piccerè'... Dille tutta 'a verità ca mammà te pò capì...! E passe e spasse sott'a stu barcone, ma tu si' guaglione... Tu nun canusce 'e ffemmene, si' ancora accussì giovane! Tu si' guaglione!... Che t'ha miso 'ncapa? va' a ghiucà 'o pallone... Che vonno dì sti llacreme?... Vattè', nun mme fa' ridere! Curre 'mbraccio addu mammà, nun fa' 'o scemo piccerì'... Dille tutta 'a verità ca mammà te pò capì...!