Binance

Vita Mia (Carosone Renato)

Ritornello: Via mia, si me vu? bene, viene appriesso ‘o core mio, io te faccio cumpagnia si staie cu’ mme, cu’ mme, cu’ mme. Pure ‘mmiezo ‘a ‘nu deserto, core a core soo’a luna, ‘nu cuscino e ‘na cuperta e io cu’ tte, cu’ tte, cu’tte. Pe’ ‘nnammurate, cu’ ddoie parole, add? sta ‘a neve ce sponta ‘o sole e ‘o sole mio si tu, si tu, si tu!… Ritornello. Via mia, si me vu? bene, viene appriesso ‘o core mio, io te faccio cumpagnia si staie cu’ mme, cu’ mme, cu’ mme. MONTU?O Vita, vita mia, viene appriesso, appriesso a me vita, vita mia, viene appriesso, appriesso a me vita, vita mia, viene appriesso, appriesso a me!