Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Hirošima (Karpina)

Fis H sloha: Na lúke rastú kvety V piesku sa hrajú deti Fis H Z lietadla niečo letí a zlaté slnko krásne svieti A Fis A e dis cis e dis cis e dis sloha2:Všetci ľudia rozmyšľajú... E Fis H ref:Hirošimaaaaa E Fis H Hirošimaaaaa E Fis H Hirošimaty si milámá E Fis H Hirošimaaaaa dis cis h gis cis h gis fis E Cis E Cis E Cis E fis e fis e fis e fis e solo: sloha3:Na lúke horia kvety... A Fis A e dis cis e dis cis e dis -whammy guit- sloha4:Výrazne sa oteplilo... E Fis H ref: