Binance

Vysoký jalovec (Karpina)

Vysoký jalovec, vysoký ako ja, preskoč ho má milá rovnýma nohama. Ja ho nepreskočím, ja sa rada točím, na teba šuhajko zapomenúť musím. Uvázali kozu u tr tr tr, u tr tr tr. Uvázali kozu u drna. Ona sa im v noci u tr tr tr, u tr tr tr. Ona sa im v noci utrhla. Vysoký jalovec, vysoký ako ja, preskoč ho má milá rovnýma nohama. Ja ho nepreskočím, ja sa rada točím, na teba šuhajko zapomenúť musím. Uvázali kozu u tr tr tr, u tr tr tr. Uvázali kozu u drna. Ona sa im v noci u tr tr tr, u tr tr tr. Ona sa im v noci utrhla. Vysoký jalovec, vysoký ako ja, preskoč ho má milá rovnýma nohama. Ja ho nepreskočím, ja sa rada točím, na teba šuhajko zapomenúť musím.