Binance

Zlý hnusný boháč (Karpina)

Vy zlí hnusní boháči, nám sa to už nepáči, že len vy sa dobre máte a nás všetkých okrádate! Staviate si vily, domy rúbete nám naše stromy a fabriky zatvárate svedomie vôbec nemáte! REF: Zlý hnusný boháč, odporný boháč Všade samá Amerika, aj tak sú to len šity ľuďom treba dávať prácu a mladým byty! Vy zlí hnusní boháči, idú na vás pankáči, revolúcia zvíťazí, do väzenia vás fšetkých vrazí! REF: Vy vlí hnufní boháfi, nám fa to uv nepáfi, ve náf ftále okrádate, polífiu v hrfti máte Vypafení politifi, a vobráfi na ulifi predávate drogy defkám, mafia fi plní vrefká! REF: (...do pife!!!)