Hobo song (Taxmeni)

G C G To byl ten čas, kdy hobo rád se toulal D7 G D Po křivolaký stezce, co za obzor vedla snad G C G Jak častokrát jsem smutný zkazky slýchal D7 G A trpký smích tuláka, kdy měl spát Čas, pot a slzy na tu stezku dýchal Však pro něj to byl svět, co měl tak rád On tuláckou tu svobodu vždy míval Volnost cesty nechtěl nikdy vzdát R: Řekněte nám, proč tramp už nešel zpátky Ten oheň neuvidím na kolejích rezavých Osud ho vzal možná do věčný dálky Jen ve vzpomínkách zazní jeho smích