Pochod amerických namořníků (Taxmeni)

Pochod amerických namořníků ?The Marine's Hymne (Taxmeni ? CD Calamity Jane 97 ) D A7 D My sloužíme svému národu, my sloužíme na moři. A7 D D7 a pro lidská práva, svobodu, naše srdce zahoří. G D G D : Kdyby každý na svém místě stál, bojový když zazněl ryk, A7 D s čistým štítem všude bojoval americký námořník. : D A7 D Vesele se vlajka třepotá, pohrává s ní větru van. A7 D D7 naše lodi plují do světa, brázdí každý oceán. G D G D : Ať je bouře nebo žhavý den, na stráži stát vždycky zvyk; A7 D tak je k boji stále připraven, americký námořník. : D A7 D Když na moře lodi vplouvají, v přístavu je lidí dav. A7 D D7 a pak bílé šátky mávají námořníkům na pozdrav. G D G D : A když jejich slavná píseň zní, je to jako vřelý dík, A7 D že svobodu vždycky uhájí americký námořník. :