Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Maj Maj v srdci ma maj (Metalinda)

D Stojím ako D/Cis rybár v púšti G ber slov G A D Jedno prianie D/Cis na tom svete G mam G A D Nechcem stať D/Cis tak veľa tak C odpusť mi už G teda A Na tom svete G len teba D mám D Všetko čo raz D/Cis bolo zrazu G niet G A D Nedá sa to D/Cis vrátiť ani G spať G A D Znamenie je D/Cis skusmé C stačí len tvoj G úsmev A Nájdime si na G nehu D čas D Preto maj maj v A srdci ma D maj Len G láskou A ma privolaj D Aj E vo dne Fis v noci A čakám veď Hmi vieš A Môjmu srdcu G neutečieš D D Stojím ako D/Cis rybár v púšti G ber slov G A D Jedno prianie D/Cis na tom svete G mam G A D Nechcem stať D/Cis tak veľa tak C odpusť mi už G teda A Na tom svete G len teba D mám D Preto maj maj v A srdci ma D maj Len G láskou A ma privolaj D Aj E vo dne Fis v noci A čakám veď Hmi vieš A Môjmu srdcu G neutečieš D D Maj maj v A dusi ma D maj G Znovu láskou A ma poláskaj D Ja E neko Fis necne A stále Hmi verím Že A jediná si G ťažko zmením D D Preto maj maj v A srdci ma D maj Len G láskou A ma privolaj D Aj E vo dne Fis v noci A čakám veď Hmi vieš A Môjmu srdcu G neutečieš D D Maj maj v A dusi ma D maj G Znovu láskou A ma poláskaj D Ja E neko Fis necne A stále Hmi verím Že A jediná si G ťažko zmením D