Ak máš

Team

Ref.:
ak máš nohy tak bež
ak máš hlavu tak vieš
život nedobehneš tomu never
je to bojový plán
každý plní ho sám
a ty tiež...
ak máš nohy tak bež
ak máš hlavu tak vieš
život naučí ťa kde je sever
je to kolobeh strát
žiť ho nech má to spád
nie je zlé...


míňa sa v smrteľných dávkach
zápasíš s ním na viac krát
náročné sa zdá ho chápať
zostáva len mať ho rád

Ref.:
ak máš nohy tak bež
ak máš hlavu tak vieš
život nedobehneš tomu never
je to bojový plán
každý plní ho sám
a ty tiež...
ak máš nohy tak bež
ak máš hlavu tak vieš
život naučí ťa kde je sever
je to kolobeh strát
žiť ho nech má to spád
nie je zlé...


núti nás hriech lásky páchať
stále je s ním o čo stáť
nemožné sa zdá ho chápať
zostáva len mať ho rád... rád

ak máš pľúca dýchaj
ak máš srdce ži
ak máš dušu dúfaj
lásku vráť do žíl...
ak máš oči vnímaj
ak máš ruky cíť
navôkol sa dívaj
a začni ho už žiť...


Ref.:
ak máš nohy tak bež
ak máš hlavu tak vieš
život nedobehneš tomu never
je to bojový plán
každý plní ho sám
a ty tiež...
ak máš nohy tak bež
ak máš hlavu tak vieš
život naučí ťa kde je sever
je to kolobeh strát
žiť ho nech má to spád
nie je zlé...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz