Ako málo

Team

  G
1. V území
  Rýchlych dní
  Sme stratení
         C
  Jak v dlaniach vtáci
        G
  Stráca sa z nás cit
  
2. V tom víre ciest
  Ak plávať vieš
  Sa zachrániš
  Bez brehov rieka
  Nesie nás niekam
  
  D           Emi
*: Len málo slov a stále menej viet
     G
  Skoro nás už niet
  D   Emi        G
  Kým ja vravím tmou v tebe mlčí svet
     C
  Skoro nás už niet
  
    Emi     C
R: Ako málo, stačí nám dvom
     G
  Bozkom vrátiť chuť
       D
  A nechcieť zabudnúť
  
    Emi     C
  Ako málo, stačí nám dvom,
     G
  Prstom vrátiť čas
       D
  Tam niekde vnútri nás
  
    C                 G
  Ako málo stačí, skúsme nájsť, niečo z nás..
  
3. Ak záleží
  Či máme žiť
  Ako v manéži
  Len zamknúť nás zámkom
  Do zlatých zámkov
  
4. V území
  Rýchlych dní
  Sme blázni my
  Bez brehov rieka
  Unes nás niekam
  
*:
R:
*:
R: (2x)


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz