Kto z nás dvoch sa lásky opýta

Team

  C       G
1. Dážď, rozpráva oknám svoj
     Ami       F
  ospalý príbeh kde niet slov
  Dmi     G
  Bolí v ňom i smiech
  Máš, sama ten istý hlas
  po špičkách vchádza medzi nás
  to dlhé mlčanie.
  F     C
  Tichý čas,čo len s ním
  F   Dmi   G
  Beží v nás nemý film.
  
2. Hráš so mnou ten nudný dej
  márne ti skíšam čítať z pier
  Kam chodíš keď som sám
  Dážď po kvapkách stráca dych
  si prázdnou stránkou starých kníh
  ktoré nepoznám
  Tichý čas, čo len s ním
  Beží v nás nemý film.

  C         Ami
R: Máš kľúč od nášho príbehu
   G          C
  v slovách nosíš masku ticha
     Ami        D
  Kto z nás dvoch sa lásky opýta,
   G
  či dýcha. ( či dýcha )

3. = 2.
R:

  Dážď rozpráva oknám svoj
  ospalý príbeh svoj kde niet slov
  Bolí v ňom i smiech.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz