Prvýkrát

Team

Niekto dávny v nás 
Míňa vzácny čas 
Ešte vie sa smiať 
Zbiera striebro z riek 
Skúša smäd i hriech 
Všetko cíti prvýkrát 
Nerozozná 
Čo cenu má 
Že smie sa niečo stať 
Len prvýkrát 

Pýcha, vône žien 
Každá má svoj tieň 
A príchuť zrád 
Tá je pálivá, tá je liečivá 
Ale každá prvýkrát 

Už rozozná 
Čo cenu má 
Čo smie za niečo stáť 
Je prvýkrát 

Prvýkrát 
Boh ťa chráni 
Dýchne láska Áno 
K sebe sa rýchlo vráť 
Z tmavej brány 
Vždy vystúpi ráno 
Milencov má kto hriať 
Ó, milencov má kto hriať 

Spústa trápnych slov 
A prúdy zástupov 
Všade účty strát 
V čiernom kŕdli bielych vrán 
Ale ráno príde k nám 
Ako stále prvýkrát 

Kto rozozná 
Čo cenu má 
Čo smie za niečo stáť 
Je prvýkrát 

Prvýkrát 
Boh ťa chráni 
Dýchne láska Áno 
K sebe sa rýchlo vráť 
Z tmavej brány 
Vždy vystúpi ráno 
Milencov má kto hriať 
Milencov má kto hriať 

Už rozoznám 
Čo cenu má 
Čo smie za niečo stáť 
Je prvýkrát 

Prvýkrát 
Boh ťa chráni 
Dýchne láska Áno 
K sebe sa rýchlo vráť 
Z tmavej brány 
Vždy vystúpi ráno 
Milencov má kto hriať 
Milencov má kto hriať 

Posledný je prvýkrát


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz