Lock Up

Capleton

Blaaazzzeee! 
Wuy, wu wuy, yeah yeah, wuy wuy, weh yuh a do?
Seh she wanna care for me, seh she wanna share for me
She waan to be there for me, she never leave me lonely
Seh she wanna care for me, seh she wanna bear for me
She waan to be there for me, she never leave me, ba ba
Ba ba ba ba ba... 

But a di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman mi have a cock up! Yo! 
Nuff a dem head must fi knock up! Yo! 
Obeah man anotha man a brrr ra pa pa pa pa pa
A di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman mi have a cock up! Yo! 
Nuff a dem head must fi knock up! Yo! 
Obeah man anotha man a brrr ra pa pa pa pa... 

Now when she wuk a when she seh so yeah eh
And then she ready fi go sweat so yeah eh
She seh Caple come tek so yeah eh
Di soul decide open and a she'd so wah eh
Or when she grab upon mi chest so yeah eh
They mi know mi ready fi go press so yeah eh
She seh a dream she caan leff so yeah yeah
Just seh Capleton! They hear dem know seh dat yah
Bless so

A di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman mi have a cock up! Yo! 
Nuff a dem head must fi knock up! Yo! 
Obeah man anotha man a brrr ra pa pa pa... 
But di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman mi have a cock up! Yo! 
Nuff a dem head must fi knock up! Yo! 
(Hey yuh nuh waan tell 'em somethin fi mi yo yo seet
Yah! anyway! )

Seh she wanna care for me, seh she wanna share for me
She waan to be there for me, she never leave me lonely
Seh she wanna care for me, seh she wanna share for me
She waan to be there for me, she never leave me, ba ba
Ba ba ba ba ba... 

But a di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman mi have a cock up! Yo! 
Nuff a dem head must fi knock up! Yo! 
Obeah man anotha man a brrr ra pa pa pa... 
A di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman... pull up pull up! 
Head must fi knock up! Yo! 
Obeah man anotha man a brrr ra pa pa pa pa pa pa pa pa

She seh she waan fi wuk pon it, yeah eh
And she seh she a di first pon it, yeah eh
And she seh she nah splurt pon it, yeah eh
And har daughter haffi birth pon it, yeah eh
And har son haffi go birth pon it, yeah eh
And she seh she nah curse pon it, yeah eh
And she seh shout out di worst pon it, 
Yeeeaaahhh! 
A just Capleton seh yo yo yo yo! 

But a di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman mi have a cock up! Yo! 
Nuff a dem head must fi knock up! Yo! 
Obeah man anotha man a brrr... whoa! 
A di whole place mi lock up! Yo! 
Bear phat woman mi have a cock up! Yo! 
Nuff a dem head must fi knock up! Yo! 
Obeah man anotha man a brrr ra pa pa pa pa pa pa


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz