Nikto nie je bez viny

Ilegality

Povedal: „Ja budem iba váš, jediný.
Ale vy! Máte vždy iného Boha čo
pri nohách ležíte jemu a rovnako
všetci ho klamete!
Pokora! Pokora? Vy sa iba tvárite!
Svedomie? Dávno ho zabili,
peniaze, to je Boh! To je Boh?
Pri nohách ktorému ležíte 
a všetci rovnako klamete!
Už je čas, na to čas, 
pozrieť pravde do očí,
už je čas, na to čas….
Nikto nie je bez viny,
tak na čo sa tu máme hrať,
no tak hoďte kameňom…
Všetci, čo sa klamete, že 
iba vy ste bez viny, 
no tak hoďte kameňom...


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz