Misionář smrti

Bratrstvo luny

Lovec a Démon
slova spletená pěti písmeny
harmonie sálá
svatba významů
synonyma hravá
milující lov

Však bez námluv a pokory
rituálních fanglí
místo lovu popravy
genocida fauny

V archaickém nenávratnu legend
zatoulaná v čase
tam někde v dálavách
snad za bílými závěsy Avalonu
seschlá jak větry usmýkané listí

Leží v pavučinách ctižádosti
v prach zvětrávající čest
smyčku Země stahuje
pevné lano vášně k moci
propletené kratochvílí
krví potřísněných her
Homo Sapiens

Démon a Lovec
kazatelé horliví a hloupí
kazatelé vážní a moudří
hlásné trouby vykladačů pravd

Pod slupkami zájmy
které se pravomocně skryjí
zástěnami bájí o prospěchu lidí
v metaforách Evangelií i jiných

V archaickém nenávratnu legend
zatoulaná v čase
tam někde v dálavách
snad za bílými závěsy Avalonu
seschlá jak větry usmýkané listí

Leží v pavučinách ctižádosti
v prach zvětrávající čest
smyčku Země stahuje
pevné lano vášně k moci
v symbióze přírody stále hledá terč
Homo Sapiens


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz