Nelutujem

Ďurica Adam

Kým zavriem oči
chcem ti dať ešte
toho dosť veľa

Mám taký pocit
že možno aj viacej
než by si chcela

Kým zavriem oči
chcem stále dýchať
vzduch s tvojou vôňou

V mesačnej noci
dotýkať sa ťa
v korunách stromov

Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
ani chvíľu s tebou
A ak ľutujem, tak len chvíle, keď som s tebou nebol
keď som s tebou nebol láska

Kým zavriem oči
chcem ti vždy doniesť
tú najlepšiu správu

Máš v svojej moci
celý môj život
srdce i hlavu

Kým zavriem oči
chcem s tebou zažiť
všetko, čo treba

Veď nie je zločin
si na svet zobrať
aj kúsok neba

Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
ani chvíľu s tebou
A ak ľutujem, tak len chvíle, keď som s tebou nebol
keď som s tebou nebol

Každú z minút
chcem s tebou minúť!
Každú z minút
chcem s tebou minúť!

Ja neľutujem ani jedinú chvíľu s tebou
ani chvíľu s tebou
Ak niečo ľutujem, tak len chvíle, keď som s tebou nebol
keď som s tebou nebol


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz