Svet je v čiernom

Ďurica Adam

Svet je v čiernom
Ukrytý pod kabátom
Ako my
Svet je dnes v čiernom
Iba špina 
Z vyblednutých plagátov
Kde sme my
Označíš kriedou

Svet je v čiernom
Nohy mrznú v topánkach
A z cigariet dym
Nás oslepí

Smútok sa zdá byť nekonečný
A roky rátaš tak, ako dni
Po ostrých hranách kráčaš bosý

Svet je v čiernom
Ukrytý pod kabátom
Ako my
Svet je dnes v čiernom
Iba špina 
Z vyblednutých plagátov
Kde sme my
Označíš kriedou

Smútok sa zdá byť nekonečný
A roky rátaš tak, ako dni
Po ostrých hranách kráčaš bosý

Svet je v čiernom


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz