Dobrý den

4TET

Vlaštovky se před kasárny daly do křiku,
ranní vlak už v dálce píská plný dělníků,
rozhlasovou půlhodinkou probouzí se ves,
jakoupak si zazpíváme dnes?

Za ohradou cesta na cvičiště zatáčí,
ani vojna nezavoní sama koláči,
každému nám někde kvete u zahrádky bez,
jakoupak si zazpíváme dnes?

Dobrý den, maminko v šátku,
ať vám slunce brzy prádlo usuší,
dobrý den, kolono v chládku,
hodně dobré atmosféry do duší,
dobrý den na novém díle,
vaši kluci z vojny pozdravují vás,
dobrý den, všechny naše milé,
dobrý den, lidé kolem nás,
dobrý den, všechny naše milé,
dobrý den, dobrý den, dobrý den,
lidé kolem nás.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz