Singin' In The Rain

4TET

Jako déšť, jako on,
Za to daj mi, milión

Tak zpívat jako déšť 
a tančit jako on 
co já bych za to dal 
kapitál milión 
ať smáčí mi šat 
mám déšť víc než rád 
chci dál jako v snách 
tančit s ním
Potím se!

Ať nejsom promoklí
Naprší do roklí 
a když už jdete 
spát buší vám do fasád 
a já kéž jen kéž 
dál prosím o totéž 
ať zpívám a tančím 
jak ten déšť


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz