Meno nad mena

Espé

CGeD

Nech Boží ľud
Sa zjednotí, všade tam
Kde vládne zlý

Nech prichádza
Božia moc
Duch svätý
Na pomoc

Nech dvíhajú
brány
nech prichádza
Kráľ slávy

Nech otcovia
A mami
Vstupujú
Do chvály

Ježiš, Ježiš, ty si môj Pán, príď dnes k nám

Dvíhame svoje ruky,
Veď víťaz je Ježiš naveky.

Krič! Krič! Ježiš je víťaz!
Krič! Krič! Ježiš je víťaz!
Volaj s nami!
Meno nad mená!Zdroj: http://zpevnik.wz.cz