Náš Pán On je kráľov Kráľ

Espé

Emi C     G         D     Emi       C     G        Ami    Hmi  Emi
Náš Pán On je kráľov Kráľ, jeho trón, bude na veky stáť, On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je kráľov Kráľ.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz