Nech chvála znie

Espé

eC

Nech chvála znie v našich domoch
e   e7D
    
Nech chvála znie v kostoloch
Nech chvála znie vo všednosti
Nech chvála znie, chvála znie

Nech chvála znie v našich srdciach
Nech chvála znie na uliciach
Nech chvála znie v školách
Nech chvála znie, chvála znie

e C G D


Iba chválou môžeš zvíťaziť nad týmto svetom
To je to čo môžeš Bohu dať, čo nedal ti On

Preto tu stojím a chválu hrám
Veď on je veľký Boh on je veľký kráľ

Preto tu stojím a chválu hrám
Aby videl cely svet, že Ježiš je Pán

Ježiš je Pán, Ježiš je Pán, Ježiš je Pán, Ježiš je Pán

Aleluja ...Zdroj: http://zpevnik.wz.cz