Premen nás

Espé

eSPé- Premeň nás

E         A
/: Dovoľ nám zakúsiť viac,
E           H
Tvoju vznešenosť dnes túžim nájsť,
E         C#mi
objaviť svet nových krás,
A       H
novú pieseň spievať Ti. :/

A
Keď chceš zmeniť svet
netreba ti tisíc viet
C#mi
láska dáva odpoveď
keď otázka je čo má vplyv
A
aby si pochopil
C#mi
miloval a žil láskou
pôjdeš cestou krásnou
A
tou jedinou pravou- obetovanou
C#mi
ona je zjavom vplyvu
zbytočne hľadáš inú
A
keď poznáš následok
tak skúmaj aj príčinu
láska má najväčší vplyv
... neopustíš inú

A - C#mi

Pane ľúbiš nás tak
že to často nechápeme
aj mi Ťa milujeme
vieme že túžiš po našej premene
tak prosím premeň naše charaktery
nech sme muži ženy viery
premeň srdcia všetko v nás ... (Otec)
daruj nám nové vlastnosti
a uzdrav naše slabosti ó Pane
veď kde sa Tvoja láska dokonáva
veď nás v svätosti
nech sa zjaví Tvoja sláva
Boží ľud povstáva

A
/: Nech slepý získa zrak,

C#mi
nemý smie zaspievať
A
nech zjaví sa Tvoja sláva
C#mi
(zjav svoju slávu Pane, zjav svoju slávu)
(nech Boží ľud)
A
Nech v každom meste sa hlása
C#mi
Tvoja láska a spása
A
Boží ľud práve vstáva:/

A - C#mi
/: ... Veď nás Král náš, silu nám dáš
nič nezastaví nás :/

A - C#mi

Môžeš tisíc krát vyznávať
Kriste, Ty môj Pán
no len pár správnych je takých čo nevidno takých
doma v škole v práci
býva najťažší boj
a práve preto tvoj príklad treba tam jak soľ
tak poďme, vrátme veci na pravú mieru
pravá sila je od Boha a je silou charakteru
tento svet dobila moc pokory a mieru
ak mi neveríš pozri sa na kríž, nájdeš vieru

A - C#mi
Príď premeň nás 7x
(príď premeň nás)

Máš nás tak rád,
čo chcem si Ty,
tak prines zmenu do všedných dní,
si veľkolepý ja dvíham hlas,
si Boží Syn a skvelý Pán. 6x (H)

Príď premeň nás. (Príď premeň nás.) 4xZdroj: http://zpevnik.wz.cz