Príjmite moc

Espé

Ami  G/H   C    F  C   F   G
všetky národy Zeme, teba chváliť spolu chceme
Keď si blízko jasáme, svedčiť máme až po sám kraj Zeme
C    Ami     F       G
aleluja aleluja Príjmite moc ducha svätého
C    Ami     F        G       AmiG/HCAmiG/HC
Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta.,,,,

Keď volá nás Duch Svätý vravieť áno tvojej vôli
Svedčíme tak naveky o tvojej láske a veľkej milosti
Aleluja aleluja príjmite moc Ducha Svätého
Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta

F/A    G/H   C
Baránok velebím ťa
Svätý pán velebím ťa
Živý chlieb velebím ťa
Emanuel velebím ťa

Baránok velebím ťa
Svätý pán velebím ťa
Živý chlieb velebím ťa
Emanuel

   F    G
Našou piesňou nech znie
Ami   F    Dmi        F G
aleluja aleluja príjmite moc Ducha Svätého

C    Ami     F        G       F GC
Aleluja aleluja príjmite moc staňte sa svetlom sveta ,Zdroj: http://zpevnik.wz.cz