Sen

Espé

D

1.Začal som snívať sen,
Asus

neviem sa ho vzdať.
e

Aj keď ráno prebúdzam sa,
G

ten sen nechce vstať.

2.Moje srdce stále kričí,
rozum vyhráva.
Drahý Pane, čo mám robiť,
veď ten sen nevstáva.

3.Snažil som sa naplniť ho,
už mnoho krát.
Vraciam sa na prah cesty,
opäť začínam snívať.

D

Ref:  Očakávam
Asus

Tvoju odpoveď.
h

Drahý Pane, príď, zľutuj sa,
G

naplň tento sen.
Očakávam
Tvoju odpoveď.
Nechcem iba snívať v noci,
chcem ho žiť cez deň.

4.Drahý Pane, príď , zľutuj sa,
naplň tento sen.
Nechcem snívať iba v noci,
chcem ho žiť cez deň.

Ref:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz