Svätý

Espé

A     E f#D
          
Svätý, Svätý :│

1.Nad hukot morských prívalov,
nad mohutné príboje,
mocnejší je Pán Pánov,
On Svätý prichádza ku mne.

Ref: tichý

2.Otváraš oči slepým,
dvíhaš skľúčených,
nasýtiš hladných,
ochraňuješ spravodlivých.

Ref:silný

3.│: Tvojou veľkou mocou
sme zachránení.
Tvojou drahou krvou
sme posvätení.

Ref:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz