Túžim rásť

Espé

Túžim rásť
Capo 4

Predohra:C G
C G e C G e
C G  e     C  G    e
Celý vesmír pozná vznešený majestát,
C G      e     C    D   G
nad ním tróniš Ty, blízko pri tebe môžem stáť
Láskou si a nádejou mojich dní
si živý Boh, Ty si niesol kríž mojich vín.

     C D e C D G
Medzihra: 

Len tvoja krv zlomila moje putá
dnes preskočím všetky hranice mojich chvál
    a        G
Viem že môžem isť lásku iným dať
C               D
z rutyny výsť viem, už nemôžem vstať
Viem že nemám strach
smelo vyznávať
On je v meste Pán zavolám

C D e      C   D   G
Hosana v tvojej nádeji túžim rásť
Hosana tvoju vôľu vždy chcem nájsť
Hosana vzývam vznešený majestát
Hosana môžem s anjelmi blízko stáťZdroj: http://zpevnik.wz.cz