Všemocný

Espé

Hmi G    A
Dokonale svätý
Hmi  G   A
Víťaz bojov všetkých dní
Hmi  G  A
Si tak úžasný
HmiG  A
Baránok víťazný

Hmi        A        Hmi     A
Chválim všemocného Pána, On mi silu dáva, nádherný

Hmi G    A
Dokonale svätý
Hmi  G   A
Víťaz bojov všetkých dní
Hmi  G  A
Si tak úžasný
HmiG  A
Baránok víťazný

Hmi        A        Hmi     A
Chválim všemocného Pána, On mi silu dáva, nádherný
Hmi        A        Hmi     A
Chválim všemocného Pána, On mi silu dáva, nádhernýZdroj: http://zpevnik.wz.cz