Jen ty, má Sázavo

Nedvěd František

1. V klínu divokých skal, 
  jako šíp letí říčka v dál
  v peřejích zpívá píseň svou, 
  dnem i noční tmou.
  Vlnka si s vlnkou pohraje
  a pak dál letí říčka do kraje,
  přes hradbu peřejí se tříští, to je řeky cíl.

R: Jen ty má Sázavo, ty říčko v klínu skal,
  kdybych jen k tobě moh, co bych já za to dal.
  Jen ty má Sázavo, ty říčko peřejí
  vzpomínky na tebe srdce mé zahřejí.
  Až z modravých dálek, kouzlo se ztratí,
  k tobě má Sázavo, syn tvůj se vrátí.
  Jen ty má Sázavo, až budu umírat, 
  na břehu tvém bych chtěl na věky spát.

2. Pozdravem les jí kyne vstříc 
  a stínem líbá její líc.
  V sluníčku zatřpytí se jen 
  než odejde den.
  Tma, když padne do údolí, 
  proud v závoj mlhy se halí,
  Jen peřeje do noci řvou 
  tu písničku svou.

R: Jen ty má Sázavo, ty říčko v klínu skal,
  kdybych jen k tobě moh, co bych já za to dal.
  Jen ty má Sázavo, ty říčko peřejí
  vzpomínky na tebe srdce mé zahřejí.
  Až z modravých dálek, kouzlo se ztratí,
  k tobě má Sázavo, syn tvůj se vrátí.
  Jen ty má Sázavo, až budu umírat, 
  na břehu tvém bych chtěl na věky spát.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz