Ještě spí chata

Nedvěd František

1. Když před chajdou stojím a první slunce šíp 
  se do krajáče mlhy ponoří
  Pak vzpomínky spojím si v zlatě tkanou nit 
  a leskem její srdce zahoří.

R: Ještě spí chata na skále nad řekou
  a není nikdo, kdo by v ní se probudil.
  Jenom prázdnotě smím zpívat píseň svou
  a nikdo nevyjde ven, kdo by pochopil.
  Že smutné je ráno, když v krbu je tma,
  nezvoní smích a nejsou k snídani dva.
  Ještě spí chata na skále nad řekou, 
  nad řekou a čeká až ji jednou vzbudí štěstí dvou. 

2. Za měsičních nocí, když staré řeky hlas 
  do skalních strání letí tmou
  tu tajemnou nocí sám se vrátím zas, 
  tam kde oheň praská nad skálou.

R: 


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz