Stánky

Nedvěd František

  D     G
1. U stánků na levnou krásu
  D      Gmi
  postávaj' a smějou se času,
   D       A7         D
  s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.

2. Skleniček pár a pár tahů z trávy,
  uteče den jak večerní zprávy,
  neuměj' žít a bouřej' se a neposlouchaj'.

    G          A
R: Jen zahlídli svět, maj' na duši vrásky,
    D    Gmi
  tak málo je, málo je lásky,
  D      A7          D
  ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.

3. U stánků na levnou krásu
  postávaj', a ze slov a hlasů
  poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.
R:
R:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz