Putování noční

Heiden

Leť má duše napříč zemí časy zjizvenou,
leť má duše ve spěchu, než oči "dole" procitnou.
Stékej duše po kapkách do očí smutku plných,
stékej v proudech do keřů, kde tmavé rostou trny.

Marně oči vzhlíží k nebi blankytu,
marně slaná rosa zkrápí zem.
Srdce táhne k dolů, ničí touhu po citu,
černý povoz bloudí lidským snem.

Piš má duše emoce v symbolech oghamových.
Brouzdej duše v hodinách černých křídel vran.
Odnes duše tělo mé do jiných světů - snových.
Naskrz těly bez dechu, do všech světa stran.


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz