Montgomery (Jižní eskadrona)

- Písničky k táboráku

Rec: Dávno utichly boje, i vítr odvál dunění kopyt někam tam, kde
   se vyprahlá poušť trávy snoubí s obzorem, dávno pohasl lesk
   v očích dívky, již osud zanechal tak samotnou, se srdcem
   navždy, navždy prázdným.
  D            G   Em
1. Déšť ti, holka, smáčel vlasy,
    A7            D  A7
  z tvých očí zbyl prázdnej kruh,
  D            G   Em
  kde je zbytek z tvojí krásy,
  A7         D
  to ví dneska jenom Bůh.
Ref.:Z celé jižní eskadrony
  nezbyl ani jeden muž,
  v Montgomery bijou zvony,
  déšť ti smejvá ze rtů rúž
2. Tam na kopci v prachu cesty
  leží i tvůj generál,
  v ruce šátek od nevěsty,
  ale ruka leží dál.
Ref.:
3. Tvář má zšedivělou strachem,
  zbylo v ní pár těžkých chvil.
  proužek krve stéká prachem,
  déšť mu slepil vlasy jak jíl.
Ref.:
Rec: Nedočkáš se, holka, svý jižní eskadrony,
   tý velký chlouby nás, mrtvejch všech,
   dříve najdeš hroby mezi stromy
   anebo šest stop hlíny tam, v těch smutnejch zdech.
4. Tam na kopci v prachu cesty
  leží i tvůj generál.
  V ruce šátek od nevěsty,
  ale ruka leží dál
Rec: Vím, že nejsem sama, které osud odepřel jedinou lásku, a
   také vím, že tak jako mně, i mnoha jiným se stále vrací ono
   tragické "proč".
5. Déšť ti šeptá jeho jméno,
  šeptá ho i listoví,
  lásku měl rád víc než život,
  to ti nikdy nepoví.
Ref.:Zdroj: http://zpevnik.wz.cz