Odešel kamarád

- Písničky k táboráku

      D    A7   D  D7 G          D
   1.  Do osady přišla dívka, slzy v černých očích má,
            A7   D  E7       A
      Podává nám lístek bílý třesoucíma rukama.
      Emi          A7  D       A7
      Shlukli se všichni kol dívky zdrcené osudem zlým.
      D            A7           D
      když v tom druh pozvedne oči,praví k nám hlasem tichým.

      D                  A7
   R.:  Povstaňte,kamarádi,přestaňte jásat a hrát,
                        D
      odešel nám již navždy náš drahý kamarád.
         (nebude slyšet)     D+ G
      Nikdo už neuslyší v osadě jeho hlas,
      Gmi  (již)     D    Emi    A7  D
      Nikdy už nepřijde hoch ten do chaty mezi nás.

   2.  Smutno je v okolí celém,kde dřív zněl jásot a zpěv.
      Nad osadou vlajka černá věští nám osudu hněv.
      Z dáli hlas zvonu dolíhá,v duších nám leží tíseň,
      vzpomínkou na tebe,hochu,v dáli zní naše píseň.

   R.:  Povstaňte.....Zdroj: http://zpevnik.wz.cz