Na co, moja, myslíš

Bokomara

  Dmi          G       C
1. Na co, moja, myslíš, když sa na mňa díváš,
  Ami     Dmi  Bmaj7 C  Dmi
  že ty pořád pláčeš, slzenky ukrýváš.
2. Myslím, kudy chodím, myslet nepřestanu,
  že ty v poli padneš, samotná zostanu.
3. Mamka moja říká: dřív, než slunko zande,
  ať ťa nevzpomínám, galána mi nande.
4. Jestli ty sa vydáš, veznu k sobě zrána,
  na slámu položím dcerku kapitána.
5. Ten sa teho dozví, lítý boj požene,
  až mi mou hlavičku [: kulička prožene ... :]
Zdroj: http://zpevnik.wz.cz