Draculova smrt

- Písničky z muzikálů

Lorraine    Ani do bran pekel odcházet se nemá
beze sluvka Promiň, s disharmonií.
Bože, vynes jeden soud nad námi
dvěma.
Co se neodpouští? Co se promíjí?
Sandra     Dnes prvně dokořán tvou hrobku
otvírám,
kam motýl marně tloukl na okenní
rám...
Sandra + sbor A slunce rozžíhá svůj mocný arzenál,
co padlé zpopelní a živým káže dál
žít.
Lorraine    Jak vzácný dar
ti byl dán,
dar volně žít,
jsi svůj pán.
Směr, jímž chceš jít,
sis určil sám,
dar volby máš,
jsi svůj pán.
Sbor      Stokrát daun, nikdy bez šancí,
se sluncem, s nejcennější monstrancí,
za věčný lidský ideál
s temnotou i s peklem rveš se dál.
Lorraine
+ sbor    Ten, kdo sám tě kdysi stvořil,
nad tebou hůl nezlomí.
Spletí cest
už provždy má tě vést
čistý štít i svědomí.
Solisti
+ sbor    Co zůstává,
je tvé Já,
nad nízkostí
se vznést má.
Ať zbožňován,
ať na hůl brán,
buď kým chceš být,
jsi svůj pán.Zdroj: http://zpevnik.wz.cz