Milování

- Písničky z muzikálů

Sbor      Načpak mudrovat nad sudem,
nad sudem, nad sudem?
Ten my šanovat nebudem,
máme žízeň jak trám.
Šenkuj vesele, milko má,
milko má, milko má,
církev nebyla lakomá,
víno dodala nám.
Muži      Douškem pomoci máš
žíznícím!
Ženy      Znát chcem, co za to dáš
sklepnicím.
Sbor      Milování, milování!
Šašek a sbor  Jiskru zažehni korbelem,
korbelem, korbelem,
pak už někde si ustelem,
jenže nebudem spát.
Touha muže je touha žen,
touha žen, touha žen,
další sud bude naražen
snad i několikrát.
K vášním vždycky tě kvas
nabádal,
víme, co tedy nás
čeká dál:
milování, milování!
Zejtra třeba tu nebudem,
nebudem, nebudem.
Šašek     Nač se zdržovat se studem,
když jde o sladký hřích?
Sbor      Muž, ten mužně se zachová,
zachová, zachová!
Šašek     Jsem už povaha taková,
rád bych pánovi pích!
Sbor      K vášním vždycky tě kvas
nabádal,
víme, co tedy nás čeká dál:
milování, milování...
Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!
Hlas kněze   Za to, že zkosils ovečky boží
svou krvelačnou sklizní.
Ať tvoje ústa na rudém loži
po krvi zas jen žízní.
Mniši     Buď navždy proklet, Draculo!
Šašek     Bože! To dítě nevinné!
Dracula    Jsem ještě člověk?
Šašek     To právě dokázal jsi!
Dracula    Neeee!Zdroj: http://zpevnik.wz.cz