Spáso duše mé

- Písničky z muzikálů

Johanka:
	Sílu zemi
	popel ohni
	vodě slzy
	dám - a vzduchu dým...
	Já odpouštím i soudcům svým.

Hlasy:
	Sílu zemi
	popel ohni
	vodě slzy dám...

Johanka:
	Já už slyším hlas andělů svých
	usmířených, spravedlivých...

	Prosím, pane, přijmi duši mou
	tak čistou zas
	jak's mi ji dal.
	Dovol mi s křídly andělů
	k tobě se vznést
	nad bolest ...

	Doufám ve tvé odpuštění
	věřím v lásku tvou ...

	Buď vůle tvá, přijď království tvé,
	buď vůle tvá ...

	Přijmi duši mou
	tak čistou zas!

	Já doufám v lásku tvou -
	jen ty jsi smíš snad lidem dát.
	Jsem dítě tvé ...
	Máš mě rád ... ?Zdroj: http://zpevnik.wz.cz